یخچال خوابیده( پرده هوا)

یخچال و فریزر خوابیده پرده هوا

صنایع برودتی منصور سازنده و  تولید کننده انواع یخچال های صنعتی

و یخچال و فریزر خوابیده درب دار و بدون درب یخچال های خوابیده با گردش هوا و برودت هوا به صورت دورانی کار کرده یخچال های خوابیده پرده هوا به دو صورت موتور خانه مرکزی و موتور سرخود تولید میشود که عرض یخچال و فریزر 1 می باشد و طول 2 و 2.5

و موتور مرکزی عرض 1 و طول بر اساس نیاز مشتری  می باشد

تمامی کارها فوم تزریق فشرده طراحی بدنه ترک و ابزار و یراق ترک می باشد

 

کانال تلگرام